- ԱրմԱր Լուրեր | Armenia News | Հայաստան և Արցախ - https://armarlur.com -

Մարդիկ ապրում են երջանկության փնտրտուքով

Երջանկությունը տարբեր անձանց համար տարբեր է: Սի մասը գտնում է. որ այն հարուստ լինելն է. մյուս մասը երջանկության հասնելու համար ձգտում է իշխանության, սակայն դրա փոխարեն հանդիպում է թշնամիների, սուտ բարեկամների որոգայթների: Իսկ ո՞րն է իրական երջանկությունը:

Երջանկությունը մտքի ու ցանկությունների հանդարտությունն է, որն իմաստության ու առաքինության մեջ է: Ուստի, յուրաքանչյուր մարդ պիտի փնտրի ու ձեռք բերի իմաստություն ու առաքինություն, որոնցով կկարողանա գտնել բնական երջանկությունն այս աշխարհում և գերբնականը՝ հավիտենական կյանքում: Մարդը մանուկ հասակից սկսում է փնտրել իսկական երջանկությունը: Սկզբում մանուկները բնականից երջանիկ են, եթե կուշտ են, ունեն խաղալիք, անհոգ են: Սակայն, երջանկության այս տարրական պայմանները մանկան համար նույնը չեն մնում, այլ նրա հետ մեծանում և փոխվում են: Ժամանակի հետ սկսվում է նորանոր պահանջներ առաջ գալ, որոնց չբավարարման դեպքում մարդն իրեն դժբախտ է զգում:

Այսօր մեր պահանջները ոչ միայն բազմապատկված են, այլև դրանց մեծագույն մասը կամ այլասերված և կամ արհեստական է:
Աներկբայելի է, որ քչով բավարարվող մարդիկ ավելի հավանականություն ունեն երջանիկ ապրելու, քան բազմապահանջ զանգվածները:
Հեռանալով Արարչից՝ մարդու էությունն այլասերվեց կռապաշտական, բնապաշտական ու հեթանոսական այլ կրոններով, և վերջապես կյանքը լցվեց անհագուրդ ու անվերջանալի պահանջներով:

Խաթարվեց մարդու կյանքի բնականոն ընթացքը: Մարդը դրանց պատճառով հեռացավ երջանկությունից և վերածվեց եսակենտրոն մեքենայի: Հեռանալով ճշմարիտ հավատքից և առաքինի վարքից՝ մարդը դարձավ ապերջանիկ, հոգով կույր և դադարեց տեսնել աստվածային լույսը:

Հիմա մարդկությունը գտնվում է այնպիսի մի իրավիճակում, ուր այլևս գրեթե անհնար է վերադառնալ բնատուր երջանկությանը, բայց և այնպես դեռ չի կորցրել ձգտումը, հույսը, հավատը:

Տեղին է հիշել սուրբ հայրերից մեկի խրատը. «Ոչ ոք չի կարող Աստծո կամքը կատարել հավիտենական կյանքը ժառանգելու համար, եթե Աստծուց չխնդրի և չտրվի այն».- ըստ այնմ. «Խնդրեցեք, և կտրվի ձեզ» (Մատթ. 7.7): Հետևելով պատգամին՝ խնդրենք Աստծուն, որպեսզի այն մեզ տրվի, չէ՞ որ Աստված մարդկանց խոստացավ, և այդ խոստումն իրականացավ Աստծո Որդու մարմնացումով և հնարավորություն տվեց, որ ադամորդին կարողանա իրեն ազատագրել մեղքի ճիրաններից՝ վերագտնելու համար իր կորուսյալ երջանկությունը, քանզի ճշմարիտ երջանկությունն Աստծո հետ ապրելու մեջ է:

Զաքար դպիր Սահակյան