Analitika

Փետրվար 10, 2015թ. 21:45
գրանտակերներ

Մեր երկիր դեմ ուղղված տեղեկատվական պատերազմը գրեթե ամեն օր մեզ մատուցվում է նոր երանգներով: Գործի են դրվել հնարավորն ու անհնարը, ամենաստոր քարոզչական գործիքները՝ մեզ ներսից պառակտելու, մեր ներքին, հոգևոր միասնությունը վերջնականապես ջլատելու համար: Իսկ մարտահրավերների առաջ կանգնած ու իր զգոնությունը կորցրած մերօրյա հայը տակավին չի էլ գիտակցում, թե իրականում ի՞նչ են իր դեմ խաղարկում: Այդ […]


Հունվար 30, 2015թ. 00:41

Լևոն Շիրինյան՝ Փիսոփայականգիտությունների թեկնածու, քաղաքականգիտությունների դոկտոր, ՀՊՄՀ պրոֆեսոր, ՀՊՄՀ քաղաքագիտության և իրավունքի պատմությանամբիոնի վարիչ «Ռուսիա, նայած թե ի՛նչ է Թուրքիո դիրքը Նեղուցների հարցում Ռուսիո հանդեպ, կարող է լինել բարեկամը և կամ նրա առաջին թշնամին»: […] առավելաբար Նեղուցների հետքերով Ռուսիա կամ բարեկամ և կամ թշնամի էր դառնում եվրոպական պետությանց. բարեկամանում էր նրանց՝ որոնք Նեղուցների հարցում իրեն […]