Գովազդ

Գովազդային բաներների չափերը ու պայմաններ

Տեղը Չափը Վայրերը

Ամենավերևում 980×68 Բոլոր էջերում

Ձախից առաջին – Լրահոսի մեջտեղում 183×183 Բոլոր էջերում

Ձախից երկրորդ 183×183 Բոլոր էջերում

Ձախից երրորդ 183×400 Բոլոր էջերում

Մեջտեղում առաջին 540×200 Միայն առաջին էջում

Մեջտեղում երկրորդ 540×100 Միայն առաջին էջում

Աջից առաջին 183×183 Բոլոր էջերում

Աջից երկրորդ 183×183 Բոլոր էջերում

Աջից երրորդ 183×400 Բոլոր էջերում